Væk med stress og Jag

Hellere forebyggelse end helbredelse

Stress er desværre en folkesygdom, og kan have særdeles negativ indflydelse på virksomheders effektivitet og økonomiske resultater og på medarbejderes generelle trivsel. Det koster på flere fronter, når en ansat sygemeldes på grund af stress. Det betyder også omvendt at en aktiv indsats for at formindske årsagerne kan aflæses på medarbejderes tilfredshed, effektivitet og overskud – og på firmaets bundlinje.

På baggrund af dels egne og andres erfaringer, dels kurser og viden om emnet, har jeg udviklet et effektivt forløb, der med stor fordel kan anvendes. Jeg tilbyder således både individuelle forløb for den enkelte, såvel som kurser og forløb for hele virksomheden.

Nedbringelse af Sygefravær

Sygdom er en del af livet – vi kan alle rammes og influenza er som årstiderne: Den kommer igen. Har en virksomhed et gennemsnitligt sygefravær der er for højt. – enten ved enkelte medarbejdere eller generelt – er det til gengæld et problem og en omkostningsfaktor. Derfor er det vigtigt at få afdækket, hvordan og hvorfor sygefravær opstår – og der er store fordele ved at arbejde sammen med os om opgaven. Vi analyserer årsagerne og kan medvirke til at formindske problemet på en hensynsfuld og respektfuld måde.

Det kan være en stor fordel at jeg kommer som en uvildig part – især hvis sygefraværet viser sig at skyldes mistrivsel og stress eller uhensigtsmæssige arbejdsmetoder eller ledelsesformer. Jeg sikrer at årsager til sygefravær klarlægges – så kan du derefter handle på det.


Kontakt info.: 30454542 eller mg@mozhiconsulting.com