Nedbringelse af Sygdom

Sygdom er en del af livet – og som hovedregel er det heller ikke det helt store problem, når medarbejderne får f.eks. mavepine eller hovedpine en sjælden gang. Derimod kan det blive et stort problem, hvis virksomheden har et større end gennemsnitligt sygefravær – eller enkelte medarbejdere har et stort eller stigende sygefravær. Derfor er det vigtigt at få afdækket, hvordan og hvorfor sygefravær opstår – og selvom en virksomhed naturligvis selv kan arbejde med denne afdækning, så er der store fordele ved at arbejde sammen med Mozhi Consulting om opgaven.

Mozhi Consulting både analyserer årsagerne til sygefraværet og bekæmper problemet på en coachende/terapeutisk måde. Herudover er det en fordel at Mozhi Consulting kommer som en uvildig part – især hvis sygefraværet vier sig at skyldes mistrivsel, stress og lignende hos medarbejdererne, eller uhensigtsmæssige arbejdsmetoder mv.

Mozhi Consulting’s hollistiske principper sikrer at sygdomsfraværet nedbringes til et minimum – uanset om årsagen er X eller Y (men det kan dog kræve yderligere bearbejdning på andre områder som f.eks. effektivisering, arbejdsprocesser, stress-håndtering eller andet helt at udrydde unødvendig sygefravær i en afdeling).

Pssst: Sygefravær kan have mange årsager, men enhver unødvendig form for sygefravær kan nedbringes – det er alene et spørgsmål om vilje hos din virksomhed. Det hjælper vi med at opnå!

Kontakt vores Virksomhedskonsulenter for mere information og tilbud om vores forskellige indsatser for nedbringelse af sygefravær – både individuelle forløb, såvel som for hele enheden.

Kontakt info.: 30454542 eller info@mozhiconsulting.com