Ikke – Jobparate Akademiker

Anden Aktør for Ikke – Jobparate Akademiker
De erfaringer som Mozhi Consulting har fået igennem mit succesfulde arbejde med at få akademiker i ordinært job, kan også med fordel anvendes til dele af gruppen af ikke-jobparate arbejdsledige. vi har erfaring for at de samme metoder imidlertid kan genskabe den nødvendige selvtillid til at klienterne gøres job-parate efter et forløb hos mig.

vi påstår ikke at vi kan få alle ikke-jobparate klar til et ordinært job eller et løntilskud-job, men vi ved hvor vigtigt det er at aktivt opbygge den fornødne selvtillid hos klienterne – og såfremt en ikke-jobparat arbejdsledig har et ønske om at blive selv-forsørgende, så kan vi opnå gode resultater med at ændre vedkommendes status fra ikke-jobparat til jobparat (og oftest endda opnå minimum relevant erhvervspraktik eller et løntilskud-job, hvis ikke end og ordinært job)!

Vores vel-afprøvede metoder til at forberede mennesker udenfor det danske arbejdsmarked til at varetage et ordinært relevant job og vores ihærdige aktive indsats sammen med den arbejdsledige, vil også kunne anvendes til ikke-jobparate klienter. Eneste forudsætning er, at den ikke-jobparate har et ønske om at blive selv-forsørgende – for opgaven handler især om at lære klienten om arbejdsmarkedets forventninger, klientens måde at ”sælge sig selv” på og løfte klientens selvtillid ved coaching/terapi parallelt med det jobrettede forløb. På mange måder en pendant til Mozhi Consulting’s integrations- og jobforløb, blot er der her tale primært om mennesker, som har mistet deres mål i livet eller deres selvtillid.


Kontakt os for at lave en uforpligtende aftale om muligheden for at Mozhi Consulting opererer som Anden Aktør for jeres Jobcenter/Kommune.

Kontakt info.: 30353542 eller mg@mozhiconsulting.com