Vision og Mission

Vision
Det er min vision , At give mine kunder de bedste muligheder for at leve, hvad der efter deres værdier og begreber er et godt liv.
Mission

Det er min mission, hjælpe mine klienter til at holde fokus på det positive samt på det, de KAN ændre.

Det er min mission, at være med til at formindske arbejdsløsheden.

Det er min mission,gøre en indsats for, at vi alle respekterer hinandens styrker og forskelligheder.

Det er min mission, at aktivt støtte FN’s verdensmål, herunder: “MÅL 3: SUNDHED & TRIVSEL” ,”MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE” , “MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST” og “MÅL 10: MINDRE ULIGHED”


Kontakt info.: 30353542 eller mg@mozhiconsulting.com