Vision og Mission

Vision
Det er min vision , at mennesker lever et godt liv, i overensstemmelse med deres inderste værdier.
Mission

Det er min mission, at støtte op mod 4 af FN’s verdens mål, nemlig “MÅL 3: SUNDHED & TRIVSEL” ,”MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE” , “MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST” og “MÅL 10: MINDRE ULIGHED”

Det er min mission, at være med til at formindske arbejdsløsheden.

Det er min mission, at vi lever fordrageligt side om side og respekterer hinandens styrker og forskeligheder.

Det er min mission, at mine kunder får nemmere ved at sige “SKIDT PYT” og holder fokus på de positive ting i livet og de ting, de KAN lave om på.

 

Kontakt info.: 30353542 eller mg@mozhiconsulting.com