De svære Job- og Integrationsforløb

SUCCES I DANMARK

Jeg ved, hvad det kræver at få fodfæste og arbejde i Danmark.
Jeg har selv måttet kæmpe mig til job og karriere.

Jeg ved, man skal være nysgerrig og spørgende, for at forstå danskere, danske værdier og danske “måder”.
Jeg har selv måttet spørge og lære og spørge igen.

Jeg ved, at danskere elsker enighed, aftaler og arbejdsro og at uro, uordentlighed og urene linjer ikke står øverst på ønskesedlen.
I mange lande er kulturen anderledes. Ganske anderledes endda.

Jeg ved en masse om proces og krav og muligheder – hvis man gør det rigtigt og vil slide for et godt resultat.
Jeg har selv knoklet, for at forstå og tilpasse mig de krav, der stilles i Danmark.

Jeg besluttede mig for at bruge alle mine erfaringer til at hjælpe andre på vej.
Det er der kommet noget rigtig godt ud af. Og jeg er stolt af resultaterne:

150 I JOB I DERES FAG (august 2015-Januar 2020)


Hånden på hjertet – alle ved at der er forskel på, hvor ”nemt” eller ”vanskeligt” det er at få integreret flygtninge/immigranter/indvandrere. Det skal imidlertid ikke være en ”sovepude” for intet at gøre.

Min baggrund gør, at jeg selv har oplevet alle de kulturelle udfordringer, som kan medvirke til at flygtninge/immigranter/indvandrere mister modet på selv at gøre en ordentlig indsats for at blive selvforsørgende. Jeg har de nødvendige coaching/terapeutiske redskaber for at hjælpe flygtninge/immigranter/indvandrere tilbage til et godt selvværd. Det er en nødvendighed for at blive en almindeligt produktiv borger i vores samfund. Jeg bruger min viden til at undervise i, hvad det danske samfund forventer af den enkelte, og ikke mindst, hvad en virksomhed forventer sig af sine ansatte. Vi forventnings-afstemmer – noget som de gængse tilbud til flygtninge/immigranter/indvandrede ofte overser betydningen af, og derfor bliver mange ikke parate til at klare sig i vores samfund.

Da jeg selv forstår de kulturelle forskelle og kulturelle baggrunde som mange flygtninge/immigranter/indvandrere kommer med, kan jeg afhjælpe de ”misinformationer” som forhindrer mange i at blive tilstrækkeligt integrerede.

Jeg anvender et holistisk og kulturelt åbent syn (et helhedsbillede om du vil) på at skabe forudsætninger for at den ikke-jobparate flygtning/immigrant/indvandrer bliver jobparat. Ved at bruge coaching og selvudvikling, ved at undervise i dansk kultur og mentalitet opnår vi resultater. Prøv mig til at hjælpe jeres ikke-jobparate arbejdsledige enten tættere på job eller i job! For at bevise min værdi er jeg altid klar til at påtage os en test-opgave for jeres Jobcenter!


Jeg opererer som Anden Aktør for jeres integrations- og jobindsats. Kontakt mig for at lave en uforpligtende aftale

Kontakt info.: 30353542 eller mg@mozhiconsulting.com