112 højt-kvalificerede akademiker i job i deres fag

112 langtidsledige akademikere i job i der matcher deres kompetencer mellem august 2015 til og med December 2018.

En væsentlig grund til at Mozhi Consulting har så flotte resultater er blandt andet, at vi underviser de jobparate nydanskere i dansk kulturforståelse, og samtidigt arbejder aktivt sammen med dem om at skrive CV’er, ansøgninger, lave LinkedIn, og øve jobsamtale. Vi bistår dem aktivt i hele jobsøgnings-forløbet, og vi slipper dem ikke før de har fået job inden for deres uddannelse.

Vi kan med garanti sige, at ingen anden – offentlig eller privat aktør – er så aktivt involveret i at få klienterne i det rigtige job.

Vi er især gode til at få udlændinge med højere uddannelser og langtidsledige akademikere i jobs, der matcher deres kompetencer. Virkelighedens verden er, at mange særdeles højtuddannede mennesker ender med at blive avisbude, pizza-bagere og rengøringsassistenter. Det er spild af den kvalificerede arbejdskraft som det danske samfund mangler. Vi affinder os ikke med at en Ph.D kandidat bliver avisbud – vi skaffer ham og hende et relevant job, som matcher både kompetencer og drømme. Det er ikke bare en acceptabel løsning, men den bedste løsning for vort samfund.

Kontakt os for en dialog. Mozhi Consulting kan bidrage til jeres integrations- og jobindsats.