Anden Aktør

Anden Aktør for Jobparate Akademiker

Nu tænker du måske at der allerede er så mange andre private virksomheder, som tilbyder sig som Anden Aktør til Jobcenteret/Arbejdsmarkeds-centreret – og ja, det er selvfølgelig også tilfældet. Så i stedet for at fortælle om, hvor gode vi faktisk er til at skabe resultater, vil vi her fokusere på at informere om, hvordan og hvorfor vi er en anderledes Anden Aktør som din kommune seriøst bør overveje at samarbejde med?

Kogt ned til en koncentreret essens er Mozhi Consulting en af Danmarks måske bedste Anden Aktører i Omvendt Jobformidling – og det skyldes især vores egen baggrund, vores egne erfaringer og det faktum, at vi igennem et par år har arbejdet med Omvendt Jobformidling for en særdeles vanskelig gruppe at indplacere i det danske erhvervsliv, nemlig
– Indvandrede uden nævneværdigt kendskab til dansk kultur
– Etniske dansker, der har deres alder i mod dem
– Akademiker, der har en form for handicap.

Vi arbejder på at lære spille reglerne (skrevne som uskrevne) i det danske erhvervsliv og betydningen af at kunne præsentere sig selv, sin personlighed og sine kompetencer på en hensigtsmæssig måde overfor arbejdsgivere.

De erfaringer har vi taget med os og har udvidet vores fokus fra før alene at være på jobparate akademiker til at omfatte hele befolkningen af jobparate arbejdsledige.

En af vores unikke styrker (som vi mener at være alene om i hele landet) er at vi aktivt arbejder for at få vores jobparate ledige i ordinært job, job inden for deres fag.

Hos Mozhi Consulting anvender vi et holistisk syn (et helheds-billede om du vil) må at skabe et perfekt match imellem virksomhed og jobparate arbejdsledige – og det er giver særdeles gode resultater indenfor ordinære job-besættelser, så prøv mig til at hjælpe jeres jobparate arbejdsledige i job! For at bevise vores værdi er vi altid klar til at påtage os en test-opgave for jeres Jobcenter!


Anden Aktør for Ikke – Jobparate Akademiker
De erfaringer som Mozhi Consulting har fået igennem mit succesfulde arbejde med at få akademiker i ordinært job, kan også med fordel anvendes til dele af gruppen af ikke-jobparate arbejdsledige. vi har erfaring for at de samme metoder imidlertid kan genskabe den nødvendige selvtillid til at klienterne gøres job-parate efter et forløb hos mig.

vi påstår ikke at vi kan få alle ikke-jobparate klar til et ordinært job eller et løntilskud-job, men vi ved hvor vigtigt det er at aktivt opbygge den fornødne selvtillid hos klienterne – og såfremt en ikke-jobparat arbejdsledig har et ønske om at blive selv-forsørgende, så kan vi opnå gode resultater med at ændre vedkommendes status fra ikke-jobparat til jobparat (og oftest endda opnå minimum relevant erhvervspraktik eller et løntilskud-job, hvis ikke end og ordinært job)!

Vores vel-afprøvede metoder til at forberede mennesker udenfor det danske arbejdsmarked til at varetage et ordinært relevant job og vores ihærdige aktive indsats sammen med den arbejdsledige, vil også kunne anvendes til ikke-jobparate klienter. Eneste forudsætning er, at den ikke-jobparate har et ønske om at blive selv-forsørgende – for opgaven handler især om at lære klienten om arbejdsmarkedets forventninger, klientens måde at ”sælge sig selv” på og løfte klientens selvtillid ved coaching/terapi parallelt med det jobrettede forløb. På mange måder en pendant til Mozhi Consulting’s integrations- og jobforløb, blot er der her tale primært om mennesker, som har mistet deres mål i livet eller deres selvtillid.


Kontakt os for at lave en uforpligtende aftale om muligheden for at Mozhi Consulting opererer som Anden Aktør for jeres Jobcenter/Kommune.

Kontakt info.: 30353542 eller mg@mozhiconsulting.com