Anden Aktør for Jobparate og Ikke Jobparate Arbejdsledige

Anden Aktør for Jobparate Arbedsledige

Jobparate Arbedsledige

Nu tænker du måske at der allerede er så mange andre private virksomheder, som tilbyder sig som Anden Aktør til Jobcenteret/Arbejdsmarkedscentreret – og ja, det er selvfølgelig også tilfældet. Så i stedet for at fortælle om, hvor gode vi faktisk er til at skabe resultater, vil vi her fokusere på at informere om, hvordan og hvorfor vi er en anderledes Anden Aktør som din kommune seriøst bør overveje at samarbejde med?

[show_more more="Læs mere" less="vis mindre" align="right"]
Kogt ned til en koncentreret essens er vi en af Danmarks måske bedste Anden Aktører i Omvendt Jobformidling – og det skyldes især vores egen baggrund, vores egne erfaringer og det faktum, at vi igennem et par år har arbejdet med Omvendt Jobformidling for en særdeles vanskelig gruppe at indplacere i det danske erhvervsliv, nemlig indvandrede uden nævneværdigt kendskab til dansk kultur, spillereglerne (skrevne som uskrevne) i det danske erhvervsliv og betydningen af at kunne præsentere sig selv, sin personlighed og sine kompetencer på en hensigtsmæssig måde overfor danske arbejdsgivere.

De erfaringer har vi taget med os og har udvidet vores fokus fra før alene at være på jobparate indvandrere/immigranter til at omfatte hele befolkningen af jobparate arbejdsledige.

En af vores unikke styrker (som vi mener at være alene om i hele landet) er at vi aktivt arbejder for at få vores jobparate ledige i ordinært job.

Hos Mozhi Consulting anvender vi et hollistisk syn (et helhedsbillede om du vil) må at skabe et perfekt match imellem virksomhed og jobparate arbejdsledige – og det er giver særdeles gode resultater indenfor ordinære job-besættelser, så prøv os til at hjælpe jeres jobparate arbejdsledige i job! For at bevise vores værdi er vi altid klar til at påtage os en test-opgave for jeres Jobcenter!
[/show_more]


Anden Aktør for Ikke - Jobparate Arbedsledige
Sygefravær
De erfaringer som Mozhi Consulting har fået igennem vores succesfulde arbejde med at få flygtninge/immigranter/indvandrere og dansker i ordinært job, kan også med fordel anvendes til dele af gruppen af ikke-jobparate arbejdsledige. Selvom det måske ikke er kulturelle udfordringer, der gør at den arbejdsledige klassificere som ikke-jobparat, så har vi erfaring for at de samme metoder imidlertid kan genskabe den nødvendige selvtillid til at klienterne gøres job-parate efter et forløb hos os.
[show_more more="Læs mere" less="vis mindre" align="right"] Vi påstår ikke at vi kan få alle ikke-jobparate klar til et ordinært job eller et løntilskud-job, men vi ved hvor vigtigt det er at aktivt opbygge den fornødne selvtillid hos klienterne – og såfremt en ikke-jobparat arbejdsledig har et ønske om at blive selvforsørgende, så kan vi opnå gode resultater med at ændre vedkommendes status fra ikke-jobparat til jobparat (og oftest endda opnå minimum relevant erhvervspraktik eller et løntilskudsjob, hvis ikke end og ordinært job)! Vores vel-afprøvede metoder til at forberede mennesker udenfor det danske arbejdsmarked til at varetage et ordinært relevant job og vores ihærdige aktive indsats sammen med den arbejdsledige, vil også kunne anvendes til ikke-jobparate klienter. Eneste forudsætning er, at den ikke-jobparate har et ønske om at blive selv-forsørgende – for opgaven handler især om at lære klienten om arbejdsmarkedets forventninger, klientens måde at ”sælge sig selv” på og løfte klientens selvtillid ved coaching/terapi parallelt med det jobrettede forløb. På mange måder en pendant til Mozhi Consulting’s integrations- og jobforløb, blot er der her tale primært om mennesker, som har mistet deres mål i livet eller deres selvtillid. [/show_more]

Kontakt vores konsulenter for at lave en uforpligtende aftale om muligheden for at Mozhi Consulting opererer som Anden Aktør for jeres Jobcenter/Kommune. Kontakt info.: 30454542 eller info@mozhiconsulting.com