Anden Aktør for Arbejdsledige (Ikke – Jobparate)

IMG_2770Ledig6

De erfaringer som Mozhi Consulting har fået igennem vores succesfulde arbejde med at få flygtninge/immigranter/indvandrere i ordinært job, kan også med fordel anvendes til dele af gruppen af ikke-jobparate arbejdsledige. Selvom det måske ikke er kulturelle udfordringer, der gør at den arbejdsledige klassificeres som ikke-jobparat, så har vi erfaring for at de samme metoder imidlertid kan genskabe den nødvendige selvtillid til at klienterne gøres job-parate efter et forløb hos os.

Vi påstår ikke at vi kan få alle ikke-jobparate klar til et ordinært job eller et løntilskudsjob, men vi ved hvor vigtigt det er at aktivt opbygge den fornødne selvtillid hos klienterne – og såfremt en ikke-jobparat arbejdsledig har et ønske om at blive selvforsørgende, så kan vi opnå gode resultater med at ændre vedkommendes status fra ikke-jobparat til jobparat (og oftest endda opnå minimum relevant erhvervspraktik eller et løntilskudsjob, hvis ikke end og ordinært job)!

Vores vel-afprøvede metoder til at forberede mennesker udenfor det danske arbejdsmarked til at varetage et ordinært relevant job og vores ihærdige aktive indsats sammen med den arbejdsledige, vil også kunne anvendes til ikke-jobparate klienter. Eneste forudsætning er, at den ikke-jobparate har et ønske om at blive selv-forsørgende – for opgaven handler især om at lære klienten om arbejdsmarkedets forventninger, klientens måde at ”sælge sig selv” på og løfte klientens selvtillid ved coaching/terapi parallelt med det jobrettede forløb. På mange måder en pendant til Mozhi Consulting’s integrations- og jobforløb, blot er der her tale primært om mennesker, som har mistet deres mål i livet eller deres selvtillid.

Hos Mozhi Consulting anvender vi et hollistisk syn (et helhedsbillede om du vil) må at skabe forudsætninger for at den ikke-jobparate klient løftes til minimum at blive jobparat – og ved at bruge en stor andel af coaching og selvudvikling opnår vi gode resultater, så prøv os til at hjælpe jeres ikke-jobparate arbejdsledige enten tættere på job eller i job! For at bevise vores værdi er vi altid klar til at påtage os en test-opgave for jeres Jobcenter!

Kontakt vores konsulenter for at lave en uforpligtende aftale om muligheden for at Mozhi Consulting opererer som Anden Aktør for jeres Jobcenter/Kommune.

Kontakt info.: 30454542 eller info@mozhiconsulting.com