Anbefalinger på Mozhgan som leder

Nilufar Yunai

Nilufar Yunai Jobformidler hos Gladsaxe Kommune

website

Mozhgan er en dynamisk person, med mange gode idéer. Jeg har den seneste tid været hos Mozhgan som job- og virksomhedskonsulent, og oplevet hvordan hun målrettet hjælper kandidater tættere på arbejdsmarkedet, med udgangspunkt i hendes egne personlige erfaringer. Mozhgans ekspertise er beskæftigelsesrettet rådgivning og life coaching, hvilket er en særlig kombination, der rykker mennesker, som i første omgang har opgivet at finde anstændige jobs. Mozhgan er en nærværende og smilende kollega og leder, med et godt humør, der smitter.

Erik Jakobsen

Erik Jakobsen Sparringspartner at netvaekst.dk

website

I min tid som adm. dir. for Skandinavisk Data Center A/S (SDC) har jeg haft det privilegium at arbejde sammen med Mozhgan Gerayeli fra 2007 til 2011, hvor Mozhgan fungerede som teamleder. Mozhgan fik igangsat flere tiltag, hvor hun med kreativitet og beslutsomhed, fik effektiviseret arbejdsgange. Effektiviseringen skete bl.a. ved at have et bredere perspektiv af sit teams ansvarsområde, og i kombination med en ny måde at samarbejde med de omkringliggende teams/afdelinger. Resultatet for SDC var, at opgaverne blev løst hurtigere og mere effektivt. Mozhgan evnede igennem sin usædvanlig gode forståelse for medarbejder trivsel, og igennem sin kreativitet, at få vendt ofte trivielle, rutineprægede opgaver, med lav prestige, til opgaver som, med meget få midler, blev gjort spændende, til benefit for medarbejderne og SDC. Mozhgan var derudover kendt for, at være en ildsjæl, med veludviklede social kompetence og stor menneskelig indsigt. Jeg har på afstand fulgt Mozhgan Gerayeli start af Mozhi Consulting, og det glæder mig at se, at Mozhgan har formået at forene sine spidskompetencer, de gode lederegenskaber og sin passion for at hjælpe andre til en ny start på arbejdsmarkedet, i sit firma. Jeg kan kun på det varmeste anbefale Mozhgan Gerayeli.

Tian lu Li

Tian lu Li Senior Developer at Mastercard

website

Mozhgan, she is very good manger. I like to work with her. She has excellent management skill; she takes care of all colleague problems. When I had problems in the work or private, I first will ask for hers help, because I know, she will always find a solution for me. She plans a lot for our career, for example she makes a plan for ours to take java certificate. She checks regular ours study status. As friend, Mozhgan is very happy lady, she is more actively person, and she likes to invite hers colleagues to join sport, and keep ours good body condition.

Sune Sloth Simonsen

Sune Sloth Simonsen Senior Staff Engineer at Zendesk

website

Mozhgan Gerayeli became my manager while working as an external consultant at SDC Udvikling A/S. Mozhgan came with a fresh breath of new ideas on how to approach our daily work to make it more fun and social. Activities like "bug hunt" - a competition where we tried to close as many bugs as possible in tree days - was really productive and fun. I had a great time working under Mozhgan and I highly recommend her as a people manager.

Kim Friis Hansen

Kim Friis Hansen Owner, Web Applications and Information Technology and Services Consultant

website

I have been working together with Mozhgan Gerayeli for more than a year now. She has proven that she is a very skilled manager, focused on quality in her work, and will always find a solution to any given problem.

Pierre Ørndorf

Pierre Ørndorf Founder and owner at Copenhagen IT Consult A/S

website

Founder and owner at Copenhagen IT Consult A/S ✓Projektledere ✓Udviklere ✓IT konsulenter ✓Driftskonsulenter

Jesper Martin Andersen

Jesper Martin Andersen Regulatory Product Certification Engineer hos Cobham SATCOM

website

As I allready knew Mozhgan from our co-operation in another company (we were "customers" to each other), I was pleased to continue in that way. Mozhgan is a nice person, a great collegue, and as far as I can see, a great manager, due to her entuitiasme and natural approach to be proactive in all matters

Hanne Dyrberg

Hanne Dyrberg Tech Lead hos TDC Group IT

website

Mozhgan is my manager, her focus is to make sure that her employees have the right working environment and they are sitting with the right tasks/work. She has many qualities: * you can discuss your work with her, she is there when we need her. * she delegate and trust her employees * she is a good listener * she recognize/knows what is her force * she gives credit and whip * you can always trust her I am glad that she is my manager, I will always be able to go her with any problem and she will listen and take action.

Henrik Elbæk Pedersen

Henrik Elbæk Pedersen CEO at Danisense A/S

website

Mozhgan is a very competent in the work she performed at GN Netcom. I was very inspired by the way she analyzed issues/challenges and came up with well thought through approaches towards a resolution. Mozhgan has a good ability to maneuvre in larger organizations. Mozhgan is an energy provider in projects.

Peter Nielsen

Peter Nielsen Owner at MyDesignPartner e.U.

website

Mozhgan played an important role in developing the test department at GN Netcom and her work has led to an increased focus on this area.

Torben Ponsaing

Torben Ponsaing Program Manager at Saint-Gobain

website

Mozhgan is a very dedicated leader. She handles both the strategic and personal leadership in a perfect balance so a organically growth and company results are achieved. Mozhgan practice both respectfully and result oriented leadership.

Steffen Rugtved

Steffen Rugtved Director at EG Digital Welfare

website

During my time working together with Mozhgan, I have come to know and appreciate her enthusiasm, straightforwardness and commitment to the task at hand. There's seldom a dull moment working with Mozhgan. I wish her all the best.

Jan Nielsen

Jan Nielsen Implementation Project Manager at Cubris - a Thales Company

website

Mozhgan blev ansat som chef for ALOC’s afdeling for PORTMAN implementeringsprojekter. PORTMAN er ALOC’s system til administration og styring af, samt rapportering på værdipa-pirporteføljer. Mozhgan har under sin ansættelse haft ledelsesansvar for 9 medarbejdere – primært projektledere og projektdeltagere i kundevendte implementeringsprojekter. - Mozhgan under sin ansættelse planlagt og iværksat en række ledelsesinitiativer: - Teambuilding aktiviteter for afdelingens medarbejdere - Skabt overblik over ressourceudnyttelse og –planlægning - Udarbejdet en drejebog for gennemførelse af implementeringsprojekter - Deltaget som medlem i produktledelsesgruppen for PORTMAN - Ledet og afrapporteret afdelingens projektportefølje - Støttet individuelle medarbejdere i forhold til at forbedre performance Som leder er Mozhgan tydelig og handlekraftig, med talent for at beskrive, imple-mentere og forenkle arbejdsgange. Mozhgan tøver aldrig i forhold til at træffe og implementere nødvendige beslutninger Vi medgiver Mozhgan vor anbefaling og ønsker hende held og lykke fremover. Med venlig hilsen ALOC A/S Jan Nielsen

Jan Hjortshøj

Jan Hjortshøj Consultant, digitalization

website

During her time at ALOC I experienced Mozhgan as a passionate and dedicated leader with a strong focus on attainment of objectives. Her ambition is a positive driving force that can provide benefits for all parties in the right setting.

xiaodong shen

xiaodong shen System Developer at PFA

website

Mozhgan is a very capable and passionate leader who possess excellent communication and management skills in big organization. She listens to people's voices, motivates people's work and cares about people's needs. I am very glad in the period working with Mozhgan, who I felt like a friend in stead of a boss. I strongly recommend her as a department manager.