Vision og Mission

Vision
Det er vores vision , at mennesker lever et godt liv, i overensstemmelse med deres inderste værdier.
Mission

Det er vores mission, at skabe en bedre integration i Danmark

Det er vores mission, at være med til at formindske arbejdsløsheden i Danmark

Det er vores mission, at vi i Danmark lever fordrageligt side om side og respekterer hinandens styrker og forskeligheder.

Det er vores mission, at vores kunder får nemmere ved at sige “SKIDT PYT” og holder fokus på de ting, de KAN lave om på.