Vores værdier

Vores værdier guider os i vores daglige arbejde og udgør vort fundament.

Mangfoldighed
Respekt for den enkelte, på tværs af grænser og kulturelle forskelle er en hjørnesten i vores virke. Mangfoldigheden er den styrke, der gør os åbne, lyttende og innovative. Vi respekterer andres meninger, oplevelser, og synspunkter, og vi ved, at openhed styrker løsninger og fremtidige udvikling.
Engagement
Vi brænder for det, vi laver, og for de samarbejder vi indgår i. Engagementet skaber dynamik og opbygger relationer, der skaber effektiv fremdrift i opgaverne.
Handlekraft
Mozhi Consultings virke tager udgangspunkt i initiativer, vilje og beslutsomhed. Vi skaber resultater. Vi udviser handlekraft og tager ansvar.
Empati
Vi er nærværende og omsorgsfulde. Vores forløb tager altid udgangspukt i kundens behov. Empati er en af vores grundlæggende værdier, og den bedste garanti for vores arbejde.