De svære Job- og Integrationsforløb

Hånden på hjertet – alle ved at der er forskel på, hvor ”nemt” eller ”vanskeligt” det er at få integreret flygtninge/immigranter/indvandrere. Det skal imidlertid ikke være en ”sovepude” for intet at gøre.

Vores baggrund gør, at vi selv har oplevet alle de kulturelle udfordringer, som kan medvirke til at flygtninge/immigranter/indvandrere mister modet på selv at gøre en ordentlig indsats for at blive selvforsørgende. Vi har de nødvendige coaching/terapeutiske redskaber for at hjælpe flygtninge/immigranter/indvandrere tilbage til et godt selvværd. Det er en nødvendighed for at blive en almindeligt produktiv borger i vores samfund. Vi bruger vores viden til at undervise i, hvad det danske samfund forventer af den enkelte, og ikke mindst, hvad en virksomhed forventer sig af sine ansatte. Vi forventningsafstemmer – noget som de gængse tilbud til flygtninge/immigranter/indvandrede ofte overser betydningen af, og derfor bliver mange ikke parate til at klare sig i vores samfund.

Da vi selv forstår de kulturelle forskelle og kulturelle baggrunde som mange flygtninge/immigranter/indvandrere kommer med, kan vi afhjælpe de ”misinformationer” som forhindrer mange i at blive tilstrækkeligt integrerede.

Vi anvender et holistisk og kulturelt åbent syn (et helhedsbillede om du vil) på at skabe forudsætninger for at den ikke-jobparate flygtning/immigrant/indvandrer bliver jobparat. Ved at bruge coaching og selvudvikling, ved at undervise i dansk kultur og mentalitet opnår vi resultater. Prøv os til at hjælpe jeres ikke-jobparate arbejdsledige enten tættere på job eller i job! For at bevise vores værdi er vi altid klar til at påtage os en test-opgave for jeres Jobcenter!


Vi opererer som Anden Aktør for jeres integrations- og jobindsats. Kontakt os for at lave en uforpligtende aftale

Kontakt info.: 30454542 eller info@mozhiconsulting.com